SP nr 35 w Bydgoszczy z oddział. gimnazjalnymi

Nauczyciele

Nazwisko  i  imię
Kod
Nauczany  przedmiot
Wychowawca
A. Gulbinowicz-Kotowska
AG
matematyka
dyrektor
L. Ledzińska
LL
nauczanie zintegrowane
wicedyrektor
M. Bochnak  MB  świetlica -
M. Chylińska
MC
logopeda
-
G. Czajkowska
GC
język polski
7a
A. Delik
AD
matematyka, informatyka
5a
J. Dobber-Wożnicka  JD
język polski
IIIa gim.
E. Dymska
ED
nauczanie zintegrowane
1a
D. Giminska
DG
język angielski
-
G. Golińska
GG
biologia, chemia, przyroda
III B gim.
B. Golasik
BG
 nauczyciel wspomagający -
L. Hubar
LH
fizyka
-
A. Hys
AH
świetlica
-
D. Jasieniecka
JA
muzyka, plastyka
-
E. Jędrzęjczak
EJ
historia
-
J. Kamińska
JK
przyroda, biologia
-
E. Kitowska
EK
nauczanie zintegrowane
2a
R. Koszacka
RK
nauczanie zintegrowane 
3b
E. Kowalska
KE
język angielski
5b
K. Klóska
 KL
religia
-
K. Krajewska
KK
geografia, plastyka
4a
B. Kruszczyńska-Henke
BK
wychowanie fizyczne
-
B. Kubacka
KB
bibliotekarz
-
V. Kuśmider
VK
wychowanie fizyczne
2C gim.
I. Łęgowska
świetlica
-
I. Malicka
IM
matematyka, informatyka
4c
D. Mierzyńska
DM
nauczanie zintegrowane
3d
P. Milczarska-Wąsewicz
PM
język angielski
4b
T. Mirończuk
TM
nauczanie zintegrowane
3a
M. Najdek
MN
nauczanie zintegrowane
0
E. Napora
EN
język polski
6b
M. Ostrycharczyk MO
nauczanie zintegrowane
3c
D. Peplinska
DP
 religia
 -
K. Ryzop
KR
wych. fizyczne,
wych. do życia w rodzinie
-
P. Strychalski
PS
technika
-
A. Sodel
AS
matematyka
7b
M. Sodel
MS
matematyka
6c
B. Szczutkowska
BS
nauczanie zintegrowane
1b
J. Tekieniewska
JT
język niemiecki, 
język polski
6a
L. Wysocka
LW
pedagog
-
A. Zamiar
AZ
wos, EDB
-
G. Marolewska GM  historia  -