SP nr 35 w Bydgoszczy z oddział. gimnazjalnymi

Opłaty za obiady i herbatę

Ważna informacja dla rodziców - opłaty od stycznia 2017 roku

Szanowni rodzice, opłaty za obiady i herbatę, począwszy od bieżącego miesiąca stycznia 2017, uiszczać należy przelewem na konto szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 35

ul. Nakielska 273,

85-391 Bydgoszcz

Numer konta (UWAGA ZMIANA NUMERU KONTA)

Bank Pekao SA

62 1240 6452 1111 0010 7498 5273

 

  1. Wpłat gotówkowych nie będzie przyjmował intendent szkoły ani żaden pracownik szkoły.
  2. Przelew należy wykonać w terminie do 5 każdego miesiąca.
  3. Opłata za miesiąc listopad 2017 wynosi 20 obiadów po 3,00zł = 60,00zł.
  4. Miesięczny koszt herbaty 4,00 zł.
  5. W przelewie należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz numer obiadowy (podany w październiku).

SZCZEGÓLNA PROŚBA DLA RODZICÓW

Cena za 1 obiad wynosi 3,00zł

Cena za 1 miesiąc za herbatę wynosi 4,00zł

Prosimy nie dokonywać nadpłat, ponieważ stwarza to ogromny problem w rozliczeniu obiadów w urzędzie.

Jeżeli rodzic ma wątpliwości w rozliczeniu obiadów, proszę o kontakt telefoniczny 52 379 68 99.